Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Rangiranje idejnih lokacija za Park&Ride parkirališta pomoću EDAS metode

Andrius Barauskas, Konstantinas Jakovlevas Mateckis, Vytautas Palevičius, Jurgita Antucheviciene

Sažetak

Prilikom planiranja lokacije za Park&Ride (skraćeno P&R) parkirališta treba istovremeno uzeti u obzir ekonomske, društvene, urbane, okolišne i druge čimbenike. Kako bi se navedena zadaća pojednostavnila, odabrane su tri idejne lokacije za P&R parkirališta u blizini zapadne obilaznice grada Vilniusa (Litva). Cilj je ovog rada odrediti ključne kriterije koji unapređuju uspješno funkcioniranje osobnog i javnog prijevoza te rangirati navedene idejne lokacije primjenom višekriterijske metode odlučivanja EDAS (engl. Evaluation based on Distance from Average Solution).

Ključne riječi
gradska obilaznica, Park&Ride parkiralište, višekriterijsko odlučivanje, EDAS

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Barauskas, A., Mateckis, K. J., Palevičius, V., Antucheviciene, J.: Rangiranje idejnih lokacija za Park&Ride parkirališta pomoću EDAS metode, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 11, pp. 975-983, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1961.2016

ILI:

Barauskas, A., Mateckis, K. J., Palevičius, V., Antucheviciene, J. (2018). Rangiranje idejnih lokacija za Park&Ride parkirališta pomoću EDAS metode, GRAĐEVINAR, 70 (11), 975-983, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1961.2016

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Andrius Barauskas
Andrius Barauskas
Tehničko sveučilište Vilnius Gediminas, Litva
Prometni fakultet
Konstantinas Jakovlevas Mateckis
Konstantinas Jakovlevas Mateckis
Tehničko sveučilište Vilnius Gediminas, Litva
Prometni fakultet
Vytautas Palevicius
Vytautas Palevičius
Tehničko sveučilište Vilnius Gediminas, Litva
Prometni fakultet
Jurgita Antucheviciene WEB
Jurgita Antucheviciene
Tehničko sveučilište Vilnius Gediminas, Litva
Fakultet za graditeljstvo i upravljanje