Arhiva

UDK: 624.131.4:552.52+627.24
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Određivanje svojstava naslaga mekih glina pokusom CPTU

Igor Sokolić, Željana Skazlić, Antun Szavits-Nossan

Sažetak

Opisane su glavne karakteristike naslaga mekih glina i način njihova nastanka, s posebnim osvrtom na uvjete okoliša u kojima se odvija taloženje i na procese koji se pri tom odvijaju. Na primjeru naslage mekih glina u zaljevu Pelješac provedena je analiza rezultata pokusa CPTU pri čemu su upotrijebljene korelacije za određivanje mehaničkih i fizičkih karakteristika tla. Dobivene vrijednosti uspoređene su s vrijednostima izmjerenim laboratorijskim i terenskim istražnim radovima.

Ključne riječi
naslage, svojstva, pokus CPTU – ispitivanje statičkim prodiranjem s mjerenjem pornoga tlaka, korelacija, usporedba vrijednosti, meke gline

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sokolić, I., Skazlić, Ž., Szavits-Nossan, A.: Određivanje svojstava naslaga mekih glina pokusom CPTU, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 5

ILI:

Sokolić, I., Skazlić, Ž., Szavits-Nossan, A. (2009). Određivanje svojstava naslaga mekih glina pokusom CPTU, GRAĐEVINAR, 61 (5)
Autori:
Slika Sokolić
Igor Sokolić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Željana Skazlić
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
SZAVITS NOSSAN Web
Antun Szavits-Nossan
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet