Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena GIS tehnologije u sustavima održavanja kolnika

Martina Zagvozda, Sanja Dimter, Vladimir Moser, Ivana Barišić

Sažetak

Geografski informacijski sustav (GIS) korisna je tehnologija za upravljanje prostornim bazama podataka koje su osnova sustava za upravljanje kolnicima. Pri kreiranju sustava za upravljanje kolnicima u GIS-u treba uzeti u obzir potrebe i dostupna sredstva pojedine uprave za ceste. U radu je prikazana uspostava jednostavnog sustava za upravljanje i vođenje baze podataka za potrebe malih gradskih uprava. Baza podataka stvorena je ručnim prikupljanjem podataka o stanju kolnika nekoliko nerazvrstanih cesta u gradu Osijeku. Na osnovi prikupljenih podataka sustav proračunava PSI indeks i uspoređuje stanje kolnika.

Ključne riječi
sustavi održavanja kolnika, geografski informacijski sustav, upravljanje cestovnom infrastrukturom, baze podataka, stanje kolnika

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zagvozda, M. ., Dimter, S., Moser, V., Barišić, I.: Primjena GIS tehnologije u sustavima održavanja kolnika, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 4, pp. 297-304, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1980.2017

ILI:

Zagvozda, M. ., Dimter, S., Moser, V., Barišić, I. (2019). Primjena GIS tehnologije u sustavima održavanja kolnika, GRAĐEVINAR, 71 (4), 297-304, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1980.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zagvozda WEB
Martina Zagvozda
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Dimter nova WEB
Sanja Dimter
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
MOSER WEB
Vladimir Moser
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
BARISIC WEB
Ivana Barišić
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek