Arhiva

UDK: 624.21.012.45:624.033.001.5
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Novi model za stohastičku analizu trajnosti mostova

Goran Puž, Jure Radić, Irina Stipanović Oslaković

Sažetak

Analizira se proces dotrajavanja i razrađuje model planiranja održavanja mostova. Prikazani su postupci za ocjenu stanja mosta i postojeći modeli za prognozu napredovanja procesa dotrajavanja, na temelju kojih se mogu donositi odluke o gospodarenju građevinama. Analizom postojećih postupaka izvedene su značajke matematičkog modela procesa dotrajavanja armiranobetonskih mostova, zasnovanog na Markovljevim procesima. Primjenjivost modela prikazana je na primjeru Šibenskog mosta.

Ključne riječi
matematički model, Markovljev proces, Šibenski most, most, trajnost mostova, gospodarenje građevinama

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Puž, G., Radić, J., Oslaković, I. S.: Novi model za stohastičku analizu trajnosti mostova, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 4

ILI:

Puž, G., Radić, J., Oslaković, I. S. (2010). Novi model za stohastičku analizu trajnosti mostova, GRAĐEVINAR, 62 (4)
Autori:
Goran Puz WEB
Goran Puž
Hrvatske ceste d.o.o., Hrvatska
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Irina Stipanović Oslaković
Institut IGH d.d.