Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Pregled i ocjena stanja postojećih drvenih konstrukcija

Mislav Stepinac, Vlatka Rajčić, Jure Barbalić

Sažetak

Ocjena stanja i kontinuirano praćenje ponašanja postojećih drvenih konstrukcija u posljednje vrijeme sve više dobivaju na značaju. Globalni cilj održivog razvoja u velikoj mjeri usmjeren je na očuvanje postojećih konstrukcija i zaštitu graditeljske baštine. U radu su prikazane metode ocjenjivanja stanja postojećih drvenih konstrukcija. Glavni naglasak stavljen je na prikaz nedestruktivnih i poludestruktivnih metoda za drvene konstrukcije koje su često u uporabi. U radu su navedene metode na konkretnom primjeru ocjene stanja Tehničkog muzeja Nikole Tesle u Zagrebu.

Ključne riječi
ocjena stanja, drvene konstrukcije, nedestruktivne metode, građevinska baština, Tehnički muzej

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stepinac, M., Rajčić, V., Barbalić, J.: Pregled i ocjena stanja postojećih drvenih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 9, pp. 861-873, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1994.2017

ILI:

Stepinac, M., Rajčić, V., Barbalić, J. (2017). Pregled i ocjena stanja postojećih drvenih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 69 (9), 861-873, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.1994.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Mislav Stepinac WEB
Mislav Stepinac
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Jure Barbalic WEB
Jure Barbalić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet