Arhiva

UDK: 628.21:65.012
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 7
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Integralni sustav za podršku upravljanju kvalitetom obalnog mora

Snježana Knezić, Jure Margeta

Sažetak

U radu se polazi od činjenice da je upravljanje obalnim morem zajedno s odgovarajućom strategijom njegove zaštite vrlo složen problem. To se posebno odnosi na kanalizacijsku infrastrukturu. Opisuju se odgovarajući postupci koje treba primijeniti kako bi se poboljšalo upravljanje kakvoćom obalnih mora u skladu s načelom održivog razvitka. Prikazana je metodologija upravljanja kakvoćom obalnog mora šireg područja Kaštelanskog zaljeva koja se temelji na načelima sustava za podršku odlučivanja.

Ključne riječi
zaštita mora, zagađenje, kakvoća oblanog mora, upravljanje kakvoćom, održivi razvitak, upravljanje obalnim morem

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Knezić, S., Margeta, J.: Integralni sustav za podršku upravljanju kvalitetom obalnog mora, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 7

ILI:

Knezić, S., Margeta, J. (2001). Integralni sustav za podršku upravljanju kvalitetom obalnog mora, GRAĐEVINAR, 53 (7)
Autori:

Snježana Knezić
Sveučilište u Splitu
Građevinsko-arhitektonski fakultet
margeta WEB
Jure Margeta
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, erhitekture i geodezije