Arhiva

UDK: 627.13.001.4:627.824
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Usporedba numeričkih modela strujanja na primjeru rušenja brane

Siniša Družeta, Lado Kranjčević, Jerko Škifić

Sažetak

Uspoređeni su i vrednovani numerički 2D model plitkih voda obrađen softverom Stripp12 i 3D Navier-Stoksov model dvofaznog strujanja sa slobodnom površinom obrađen softverom Fluent. Kao test-primjer upotrijebljen je standardni laboratorijski eksperiment rušenja brane definiran u sklopu međunarodnog CADAM projekta. Analiza dobivenih rezultata pokazuje da rušenja oba modela daju visoku točnost rezultata, s time da se 3D model strujanja sa slobodnom površinom pokazuju točnijim.

Ključne riječi
model plitkih voda, Navier-Stoksov model, dvofazno strujanje, rušenje brane, numeričko modeliranje, strujanje sa slobodnom površinom

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Družeta, S., Kranjčević, L., Škifić, J.: Usporedba numeričkih modela strujanja na primjeru rušenja brane, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 5

ILI:

Družeta, S., Kranjčević, L., Škifić, J. (2009). Usporedba numeričkih modela strujanja na primjeru rušenja brane, GRAĐEVINAR, 61 (5)
Autori:

Siniša Družeta
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo

Lado Kranjčević
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo

Jerko Škifić
Tehnički fakultet Sveučilišta u Rijeci
Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo