Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Vrednovanje statičke i dinamičke metode ispitivanja retrorefleksije oznaka na kolniku

Dario Babić, Mario Fiolić, Daiva Žilioniene

Sažetak

Neodgovarajuće i slabo održavane oznake na kolniku smatraju se bitnim faktorom koji pridonosi nastanku prometnih nesreća. Upravo je zato nužno periodički ocjenjivati stanje oznaka, što podrazumijeva provođenje nekoliko različitih ispitivanja među kojima je najznačajnije ispitivanje koeficijenta retrorefleksije primjenom statičke ili dinamičke metode. Rezultati istraživanja pokazali su da dinamička mjerna metoda daje cjelovitije i objektivnije rezultate kvalitete oznaka, dok je statička metoda zbog svojih ograničenja u određenoj mjeri nepouzdana.

Ključne riječi
oznake na kolniku, statičko i dinamičko ispitivanje, retrorefleksija, cestovna sigurnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Babić, D., Fiolić, M., Žilioniene, D.: Vrednovanje statičke i dinamičke metode ispitivanja retrorefleksije oznaka na kolniku, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 10, pp. 907-914, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2010.2017

ILI:

Babić, D., Fiolić, M., Žilioniene, D. (2017). Vrednovanje statičke i dinamičke metode ispitivanja retrorefleksije oznaka na kolniku, GRAĐEVINAR, 69 (10), 907-914, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2010.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
dbabic2 1500
Dario Babić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Fiolic WEB
Mario Fiolić
Sveučilište u Zagrebu
Fakultet prometnih znanosti
Daiva WEB
Daiva Žilioniene
Faculty of Environmental Engineering, Vilnius Gediminas Technical University