Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj hrapavosti na spregnutu dubinu kod vodnih skokova na neravnoj podlozi

Arpan Arunrao Deshmukh, Naveen Sudharsan, Avinash D. Vasudeo, Aniruddha Dattatraya Ghare

Sažetak

Vodni skok je značajna pojava karakteristična za otvorene tokove kao što su rijeke i preljevi. Vodni se skokovi uglavnom koriste za raspršivanje kinetičke energije na nizvodnoj strani preljeva i to uz pomoć skretnih blokova. Pokazalo se da je rasap energije mnogo djelotvorniji kada se umjesto glatkog korita koristi hrapavo korito. U ovom se radu prikazuje eksperimentalno istraživanje koje ocjenjuje utjecaj drobljenog kamenog materijala na vodni skok. U istraživanju je korišteno pet serija drobljenog kamena definiranih prema veličini kamena. Rezultati pokazuju da se utjecaj hrapavog korita ne povećava nakon određene visine kamene obloge.

Ključne riječi
vodni skok, spregnuta dubina, hrapavo korito, visina nabora

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Deshmukh, A. A., Sudharsan, N., Vasudeo, A. D., Ghare, A. D.: Utjecaj hrapavosti na spregnutu dubinu kod vodnih skokova na neravnoj podlozi, GRAĐEVINAR, 71 (2019) 2, pp. 105-111, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2017.2017

ILI:

Deshmukh, A. A., Sudharsan, N., Vasudeo, A. D., Ghare, A. D. (2019). Utjecaj hrapavosti na spregnutu dubinu kod vodnih skokova na neravnoj podlozi, GRAĐEVINAR, 71 (2), 105-111, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2017.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Arapan WEB
Arpan Arunrao Deshmukh
Državni tehnološki institut Visvesvaraya
Nagpur, Indija
2 Naveen WEB
Naveen Sudharsan
Državni tehnološki institut Visvesvaraya
Nagpur, Indija
3 Avinash WEB
Avinash D. Vasudeo
Državni tehnološki institut Visvesvaraya
Nagpur, Indija
4 Aniruddha WEB
Aniruddha Dattatraya Ghare
Državni tehnološki institut Visvesvaraya
Nagpur, Indija