Arhiva

Objavljen: Građevinar 75 (2023) 7
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj oblika krune na koeficijent prelijevanja linearnih preljeva

Yusuf Dogan, Nihat Kaya

Sažetak

U radu se daje detaljan prikaz eksperimentalne laboratorijske analize utjecaja oblika krune na koeficijent prelijevanja oštrobridnih preljeva. Eksperimenti su provedeni za četiri različita oblika krune. Obavljeni eksperimenti i analize pokazuju da visina krune preljeva vrlo značajno utječe na brzinu otjecanja, a naročito na koeficijent prelijevanja. U zaključku se navodi da se najveća brzina protoka ostvaruje pri jednočetvrtinskom zaobljenju krune. U praksi se prednost daje izvođenju oštrobridnih preljeva zbog jednostavnosti izvođenja, iako je njihov koeficijent prelijevanja niži u usporedbi s preljevima s jednočetvrtinskim zaobljenjem krune.

Ključne riječi
oblik krune, kapacitet prelijevanja, koeficijent protoka, strujanje u otvorenom vodotoku, preljev

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Dogan, Y., Kaya, N.: Utjecaj oblika krune na koeficijent prelijevanja linearnih preljeva, GRAĐEVINAR, 75 (2023) 7, pp. 695-702, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2027.2017

ILI:

Dogan, Y., Kaya, N. (2023). Utjecaj oblika krune na koeficijent prelijevanja linearnih preljeva, GRAĐEVINAR, 75 (7), 695-702, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2027.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
111035
Yusuf Dogan
Sveučilište Munzur
Odjel za građevinarstvo
Tunceli, Turska
kaya
Nihat Kaya
Sveučilište Firat
Tehnički fakultet
Odjel za građevinarstvo
Elazig, Turska