Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Granični kutovi presijecanja osi privoza na izvangradskim kružnim raskrižjima

Ivica Stančerić, Saša Ahac, Šime Bezina, Filip Vlaović

Sažetak

Smjernice za projektiranje kružnih raskrižja u pravilu prikazuju postupak oblikovanja četverokrakih kružnih raskrižja za slučaj u kojem se osi privoza sijeku pod pravim kutom. Ako taj kut odstupa od pravog, preporučuje se rekonstrukcija osi privoza. Granični kutovi do kojih nije potrebno rekonstruirati osi u većini dokumenata vezanih uz elemente oblikovanja kružnih raskrižja nisu navedeni. Radi definiranja tih graničnih kutova provedeno je ispitivanje mogućnosti oblikovanja kružnih raskrižja za različite kutove presijecanja osi privoza na shemama raskrižja oblikovanih prema hrvatskim i njemačkim smjernicama.

Ključne riječi
kružna raskrižja, granični kutovi presijecanja osi cesta, mjerodavno vozilo

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stančerić, I., Ahac, S., Bezina, Š., Vlaović, F.: Granični kutovi presijecanja osi privoza na izvangradskim kružnim raskrižjima , GRAĐEVINAR, 71 (2019) 5, pp. 389-399, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2029.2017

ILI:

Stančerić, I., Ahac, S., Bezina, Š., Vlaović, F. (2019). Granični kutovi presijecanja osi privoza na izvangradskim kružnim raskrižjima , GRAĐEVINAR, 71 (5), 389-399, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2029.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Stanceric WEB
Ivica Stančerić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
AHAC SASA WEB
Saša Ahac
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za prometnice
Bezina WEB
Šime Bezina
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Vlaovic WEB
Filip Vlaović
Vodoprivreda Nova Gradiška d.d.