Arhiva

UDK: 725.13+719:624.044
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 10
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza oštećenja atrija Kneževa dvora u Dubrovniku

Damir Lazarević, Josip Dvornik

Sažetak

U ovom radu je analizirana konstrukcija atrija Kneževa dvora u Dubrovniku i temeljni nedostatci te konstrukcije koji kontinuirano, kroz dulje razdoblje, uzrokuju otvaranje pukotina. Postavljena su dva numerička modela i prikazani najvažniji rezultati provedenih proračuna koji su potvrdili opravdanost pretpostavki iz ovog rada o uzrocima oštećenja. Proračunom dobivena kritična mjesta dobro se podudaraju s rezultatima eksperimentalnih istraživanja na objektu i položajima pukotina.

Ključne riječi
eksperimentalna istraživanja, atrij, oštećenja, pukotine, numerički model, kritična mjesta, Knežev dvor u Dubrovniku

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lazarević, D., Dvornik, J.: Analiza oštećenja atrija Kneževa dvora u Dubrovniku, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 10

ILI:

Lazarević, D., Dvornik, J. (2004). Analiza oštećenja atrija Kneževa dvora u Dubrovniku, GRAĐEVINAR, 56 (10)
Autori:
lazarevic WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
GR13 7 4 1 Dvornik WEB
Josip Dvornik
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet