Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 7
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Iterirani Ritzov postupak za rješavanje sustava linearnih algebarskih jednadžbi

Damir Lazarević, Josip Dvornik

Sažetak

U radu je opisano stanje razvoja nove iteracijske metode za rješavanje sustava linearnih algebarskih jednadžbi. Metoda je pogodna za izrazito velike sustave slabo popunjenih matrica. Osim vlastitih obilježja, posjeduje i svojstvo općenitosti, jer su mnogi iteracijski postupci samo poseban slučaj ovoga pristupa. Algoritam je realiziran samostalno, a potom je pridružen programu otvorena koda FEAP. Provedene su i raznolike provjere, posebice na praktičnim modelima. Premda je postupak tek djelomice istražen, već pokazuje dobre rezultate.

Ključne riječi
iteracijski postupak, Jacobijeva metoda, Gauß – Seidelova metoda, metoda najstrmijega silaska, metoda konjugiranih gradijenata

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lazarević, D., Dvornik, J.: Iterirani Ritzov postupak za rješavanje sustava linearnih algebarskih jednadžbi, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 7, pp. 521-535, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2036.2017

ILI:

Lazarević, D., Dvornik, J. (2017). Iterirani Ritzov postupak za rješavanje sustava linearnih algebarskih jednadžbi, GRAĐEVINAR, 69 (7), 521-535, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2036.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
lazarevic WEB
Damir Lazarević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
DVORNIK WEB
Josip Dvornik
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet