Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 6
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Parametarska studija kolničke konstrukcije ojačane geoćelijama

Samo Peter Medved, Bojan Žlender, Stanislav Lenart

Sažetak

U radu je prikazano parametarsko ispitivanje kolničke konstrukcije ojačane geoćelijama, koja se temelji na rezultatima MKE. Analiza temeljena na MKE uključuje model neojačane kolničke konstrukcije te model kolničke konstrukcije ojačane geoćelijama, pri čemu se analiziraju razni položaji, debljine i čvrstoća geoćelija. U okviru modela određen je i očekivani vijek trajanja kolničke konstrukcije. Rezultati parametarskog proučavanja u skladu su s rezultatima analitičkih rješenja, laboratorijskih i terenskih ispitivanja, a koji su dobiveni u okviru opsežnog istraživačkog projekta. Dobiveni rezultati upućuju na bitno poboljšanje nosivosti, smanjenje debljine asfaltnih slojeva i povećanje trajnosti kolničke konstrukcije kada je ona ojačana geoćelijama.

Ključne riječi
savitljivi kolnik, geoćelija, geosintetik, ojačano tlo, numeričko modeliranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Medved, S. P., Žlender, B., Lenart, S.: Parametarska studija kolničke konstrukcije ojačane geoćelijama, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 6, pp. 497-508, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2038.2017

ILI:

Medved, S. P., Žlender, B., Lenart, S. (2018). Parametarska studija kolničke konstrukcije ojačane geoćelijama, GRAĐEVINAR, 70 (6), 497-508, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2038.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Medved WEB
Samo Peter Medved
LINEAL, Slovenija
2038 Zlender WEB
Bojan Žlender
Sveučilište u Mariboru
Građevinski fakultet
stanislav lenart 2018 WEB
Stanislav Lenart
Slovenski institut za građevinarstvo
Odjel za geotehniku i prometnice