Arhiva

UDK: 711.3.001.8:728.31+719
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Perspektive i zaštita prostornog modela tradicijske slavonske kuće

Željko Koški, Sanja Lončar-Vicković, Dina Stober

Sažetak

Opisuju se načini izgradnje obiteljskih kuća u ruralnim naseljima istočne Slavonije i Baranje. Uz prikaz povijesnog razvitka modela tradicijske slavonske kuće i isticanje problema novije izgradnje obiteljskih kuća, predlažu se smjernice za zaštitu naslijeđenog prostornog modela. Primjenom rezultata ovog istraživanja, ostvario bi se očekivani doprinos u očuvanju tipologije i morfologije slavonskih naselja u skladu s funkcionalnim i oblikovnim zahtjevima suvremenog stanovanja.

Ključne riječi
graditeljsko nasljeđe, obiteljska kuća, ruralno naselje, tipologija naselja, morfologija naselja, tradicijska slavonska kuća

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Koški, Ž., Lončar-Vicković, S., Stober, D.: Perspektive i zaštita prostornog modela tradicijske slavonske kuće, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 4

ILI:

Koški, Ž., Lončar-Vicković, S., Stober, D. (2010). Perspektive i zaštita prostornog modela tradicijske slavonske kuće, GRAĐEVINAR, 62 (4)
Autori:
KOŠKI WEB
Željko Koški
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet

Sanja Lončar-Vicković
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet

Dina Stober
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet