Arhiva

UDK: 627.35:624.012.45“311“
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Rane armiranobetonske konstrukcije u riječkoj luci

Nana Palinić

Sažetak

Prikazani su rezultati istraživanja iz povijesti arhitekture u riječkoj luci koja se odnose na građevinske konstrukcije. Istaknuto je da su na prostoru riječke luke bila i prva ostvarenja armiranobetonskih konstrukcija u nas. Uvodno se opisuju počeci razvoja riječke luke i osvrće se na izgradnju građevina, uglavnom skladišta. Prikazani su armiranobetonski stropovi, standardni i gljivasti, izrađeni prema različitim patentima, a također i razni tipovi armiranobetonskih građevina.

Ključne riječi
armiranobetonske konstrukcije, povijest arhitekture, skladišta, stropovi, zgrade, riječka luka

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Palinić, N.: Rane armiranobetonske konstrukcije u riječkoj luci, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 5

ILI:

Palinić, N. (2009). Rane armiranobetonske konstrukcije u riječkoj luci, GRAĐEVINAR, 61 (5)
Autori:

Nana Palinić
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet