Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 11
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Numerički i analitički model za granična stanja uporabljivosti elemenata

Marija Docevska, Toni Arangjelovski, Goran Markovski, Darko Nakov

Sažetak

Opisan je numerički i analitički model za predviđanje graničnih stanja uporabljivosti savojnih armiranobetonskih elemenata. Predmetni gredni elementi ispituju se pod kratkotrajnim i dugotrajnim savojnim opterećenjem. Numerički i analitički model provjeren je uporabom postojećih eksperimentalnih podataka. Obje analize daju pouzdanu procjenu progiba tijekom uporabe. Model višesmjerne nepokretne pukotine uključen je u numerički model kako bi se uzelo u obzir nelinearno ponašanje betona nakon stvaranja pukotina (raspucavanja). Za dugoročnu analizu u oba modela primjenjuju se vremenski ovisni učinci betona, puzanja i skupljanja kroz viskoelastično ponašanje betona.

Ključne riječi
puzanje i skupljanje, dugotrajne deformacije, moment zakrivljenosti, razvoj pukotina, nosivost na vlak

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Docevska, M., Arangjelovski, T., Markovski, G., Nakov, D.: Numerički i analitički model za granična stanja uporabljivosti elemenata, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 11, pp. 943-952, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2050.2017

ILI:

Docevska, M., Arangjelovski, T., Markovski, G., Nakov, D. (2018). Numerički i analitički model za granična stanja uporabljivosti elemenata, GRAĐEVINAR, 70 (11), 943-952, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2050.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
01 M.Sc. Marija Docevska
Marija Docevska
Sveučilište Kiril i Metodij u Skopju
Građevinski fakultet
02 Prof. d r Toni Arangjelovski
Toni Arangjelovski
Sveučilište Kiril i Metodij u Skopju
Građevinski fakultet
03 Prof. d r Goran Markovski WEB
Goran Markovski
Sveučilište Kiril i Metodij u Skopju
Građevinski fakultet
04 Doc. d r Darko Nakov
Darko Nakov
Sveučilište Kiril i Metodij u Skopju
Građevinski fakultet