Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena recikliranih čeličnih vlakana u betonskim elementima izloženima zamoru

Marina Frančić Smrkić, Domagoj Damjanović, Ana Baričević

Sažetak

Dodavanjem čeličnih vlakana u beton poboljšavaju se njegova svojstva pri zamoru. Opisana su eksperimentalna istraživanja betonskih elemenata s recikliranim čeličnim vlaknima pri cikličkom opterećenju. Prikazani su proračunski modeli zamora prema fib Model Code 2010, ACI 215 i JSCE smjernicama. Rezultati proračunskih modela uspoređeni su s rezultatima eksperimentalnog istraživanja. Uočeno je da, u pravilu, svi proračunski modeli podcjenjuju eksperimentalno određenu otpornost betona pri zamoru. Dan je prijedlog korekcije fib Model Code modela.

Ključne riječi
zamor, mikroarmirani beton, eksperimentalno istraživanje, čelična vlakna, proračunski model

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Frančić Smrkić, M., Damjanović, D., Baričević, A. .: Primjena recikliranih čeličnih vlakana u betonskim elementima izloženima zamoru, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 10, pp. 893-905, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2059.2017

ILI:

Frančić Smrkić, M., Damjanović, D., Baričević, A. . (2017). Primjena recikliranih čeličnih vlakana u betonskim elementima izloženima zamoru, GRAĐEVINAR, 69 (10), 893-905, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2059.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
foto francic WEB
Marina Frančić Smrkić
University of Zagreb
Faculty of Civil Engineering
Damjanovic WEB
Domagoj Damjanović
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
BARIČEVIĆ WEB
Ana Baričević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet, Zavod za materijale