Arhiva

UDK: 624.042:69.009.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Opterećenje vjetrom – meteorološka podloga za hrvatske norme

Alica Bajić, Višnja Vučetić, Zvonko Žibrat, Bernardin Peroš

Sažetak

Prikazane su postojeće mogućnosti proračuna referentne (poredbene) brzine vjetra na području Republike Hrvatske s obzirom na raspoložive podatke mjerenja i složenost strujnog režima. Na osnovi podataka kontinuiranih mjerenja smjera i brzine vjetra na 21 meteorološkoj postaji, procijenjene su očekivane maksimalne desetominutne brzine vjetra. Predložena su potrebna istraživanja čiji bi rezultati omogućili izradu stručno opravdane meteorološke podloge za potrebe hrvatskih norma...

Ključne riječi
opterećenje vjetrom, 10-minutne brzine vjetra, referentna brzina, hrvatske norme, meteorologija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bajić, A., Vučetić, V., Žibrat, Z., Peroš, B.: Opterećenje vjetrom – meteorološka podloga za hrvatske norme, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 8

ILI:

Bajić, A., Vučetić, V., Žibrat, Z., Peroš, B. (2001). Opterećenje vjetrom – meteorološka podloga za hrvatske norme, GRAĐEVINAR, 53 (8)
Autori:

Alica Bajić
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb

Višnja Vučetić
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb

Zvonko Žibrat
Državni hidrometeorološki zavod, Zagreb
Peros Bernadin
Bernardin Peroš
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije