Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Biljni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda

Davor Stanković

Sažetak

U radu se daju osnovne informacije o biljnim uređajima, s težištem na biljne uređaje s potpovršinskim tokom, kao najraširenijem tipu biljnih uređaja u Europi. Dan je sažeti prikaz razvoja biljnih uređaja, njihove podjele, glavnih procesa pročišćavanja koji se odvijaju u njima, glavnih dijelova biljnih uređaja, potrebnog prethodnog pročišćavanja,oblikovanja biljnih uređaja, osnovnih konfiguracija biljnih uređaja, pogona i održavanja, rada u zimskim uvjetima, tijek uporabe te mogućem razvoju neugodnih mirisa. Kao primjer prikazan je nedavno izgrađeni biljni uređaj Kaštelir, a na kraju je dan osvrt na mogućnosti primjene biljnih uređaja u Republici Hrvatskoj.

Ključne riječi
biljni uređaji, pročišćavanje otpadnih voda, oblikovanje, horizontalni filtar, vertikalni filtar, prethodno pročišćavanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stanković, D.: Biljni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 8, pp. 639-652, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2062.2017

ILI:

Stanković, D. (2017). Biljni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, GRAĐEVINAR, 69 (8), 639-652, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2062.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Davor Stankovic WEB
Davor Stanković
Hidroprojekt-ing d.o.o.