Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Upravljanje površinskim vodama primjenom kombiniranog pristupa

Gorana Ćosić Flajsig, Miljenko Belaj, Barbara Karleuša

Sažetak

Kombinirani pristup ODV-a je ključni element integralnog upravljanja vodama radi odabira optimalnog prijamnika otpadnih voda UPOV-a i postizanja dobrog stanja voda. Primjena kombiniranog pristupa nastala je radi objedinjavanja pristupa EQS-a i ELVS-a, uz odgovarajuću tehnologiju pročišćavanja otpadnih voda radi postizanja okolišnih ciljeva riječnog sliva. Korištenje kombiniranog pristupa ODV-a nedovoljno je operativno, pa je u Hrvatskoj donesena Metodologija kombiniranog pristupa. Smjernice zona miješanja i prognostičkih modela EU-a pridonose primjeni kombiniranog pristupa uz operativni i istraživački monitoring. Problem je primjene prikazan na primjerima prijemnika UPOV-a u slivu rijeke Save. Cilj rada je kritička analiza i doprinos praktičnoj provedbi kombiniranog pristupa.

Ključne riječi
ODV, DPSIR pristup, kombinirani pristup, točkasti izvori onečišćenja, površinske vode, efluent, zona miješanja, modeli kakvoće voda

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ćosić Flajsig, G., Belaj, M., Karleuša, B.: Upravljanje površinskim vodama primjenom kombiniranog pristupa, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 8, pp. 617-631, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2063.2017

ILI:

Ćosić Flajsig, G., Belaj, M., Karleuša, B. (2017). Upravljanje površinskim vodama primjenom kombiniranog pristupa, GRAĐEVINAR, 69 (8), 617-631, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2063.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Gorana Cosic Flajsig WEB
Gorana Ćosić Flajsig
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Graditeljski odjel
Miljenko Belaj WEB
Miljenko Belaj
Hidroprojekt-Consult d.o.o.
2 Barbara Karleusa WEB
Barbara Karleuša
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet