Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 8
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Vodni udar u sustavima navodnjavanja

Martina Tadić Ananić, Goran Gjetvaj

Sažetak

U sustavima navodnjavanja se često koriste samohodni sektorski raspršivači (tifoni) i samohodni automatizirani uređaji za linijsko ili kružno navodnjavanje na kojima uslijed naglog zatvaranja zasuna na ulazu u uređaj može doći do pojave neželjenog predtlaka. Sustav se štiti od neželjenog predtlaka postupnim zatvaranjem zasuna. U radu je na primjeru hidrauličkog proračuna nestacionarnih stanja na sustavu navodnjavanja Blata – Cerna definirana zaštita sustava od prevelikih i premalih tlakova te utjecaj istodobnog zatvaranja zasuna na rubnim dijelovima mreže.

Ključne riječi
vodni udar, podtlak, pretlak, zračni kotao, sustavi navodnjavanja, Blata – Cerna

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tadić Ananić, M. ., Gjetvaj, G.: Vodni udar u sustavima navodnjavanja, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 8, pp. 633-638, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2064.2017

ILI:

Tadić Ananić, M. ., Gjetvaj, G. (2017). Vodni udar u sustavima navodnjavanja, GRAĐEVINAR, 69 (8), 633-638, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2064.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Martina Tadic Ananic WEB
Martina Tadić Ananić
Hidroptojekt-ing projektiranje d.o.o.
IMG Goran Gjetvaj WEB
Goran Gjetvaj
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet