Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 2
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza mjernih podataka sustava "V/TI Monitor" baziranog na međudjelovanju vozila i kolosijeka

Predrag Tešić, Stanislav Jovanović, Matthew Dick

Sažetak

V/TI Monitor (Vehicle/Track Interaction Monitor) jedan je od najnovijih sustava za mjerenje kvalitete elemenata željezničke infrastrukture, koji uz pomoć akcelerometara mjeri i opisuje dinamičko ponašanje vozila u interakciji s kolosijekom. Razvijen je softver VTI-TQI pomoću kojeg je otkriven i protumačen velik broj karakterističnih situacija na prugama, s istodobnom pojavom različitih nepravilnosti i uspostavljena mogućnost predviđanja njihovog rasta u budućnosti generiranjem odgovarajućih trendova propadanja.

Ključne riječi
željeznička infrastruktura, međudjelovanje vozila i kolosijeka, segmentacija, V/TI Monitor

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tešić, P., Jovanović, S., Dick, M.: Analiza mjernih podataka sustava "V/TI Monitor" baziranog na međudjelovanju vozila i kolosijeka, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 2, pp. 105-119, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2067.2017

ILI:

Tešić, P., Jovanović, S., Dick, M. (2018). Analiza mjernih podataka sustava "V/TI Monitor" baziranog na međudjelovanju vozila i kolosijeka, GRAĐEVINAR, 70 (2), 105-119, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2067.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Tesic WEB
Predrag Tešić
"Tangram projekt" d.o.o. Novi Sad
Jovanović WEB
Stanislav Jovanović
Sveučilište u Novom Sadu
Fakultet tehničkih znanosti
Zavod za građevinarstvo i geodeziju
Dick WEB
Matthew Dick
Ensco Inc., USA