Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 2
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Križno lamelirano drvo (CLT) - pregled stanja područja

Mario Jeleč, Damir Varevac, Vlatka Rajčić

Sažetak

Križno lamelirano drvo (eng. Cross Laminated Timber – CLT) inovativni je pločasti proizvod slojevite strukture i izvrsnih fizikalno-mehaničkih svojstava. Zbog velike krutosti i nosivosti u ravnini i okomito na ravninu elementa najčešće se primjenjuje u obliku zidnih ili stropnih panela. Povoljna ekološka, estetska i energetska svojstva dodatno ga pospješuju. Rad prikazuje sumarni pregled dosad provedenih istraživanja CLT-a, s naglaskom na potrebnu harmonizaciju postojećih propisa i njegovo uključivanje u europsku normu za drvene konstrukcije Eurokod 5.

Ključne riječi
križno lamelirano drvo, CLT, kompozitni materijal, materijalne karakteristike, analiza nosivosti, Eurokod 5

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Jeleč, M., Varevac, D., Rajčić, V.: Križno lamelirano drvo (CLT) - pregled stanja područja, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 2, pp. 75-95, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2071.2017

ILI:

Jeleč, M., Varevac, D., Rajčić, V. (2018). Križno lamelirano drvo (CLT) - pregled stanja područja, GRAĐEVINAR, 70 (2), 75-95, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2071.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Jelec WEB
Mario Jeleč
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet Osijek
varevac damir WEB
Damir Varevac
Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
Građevinski fakultet
Rajcic Vlatka WEB
Vlatka Rajčić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet