Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Mogućnosti primjene biopepela u cestogradnji

Martina Zagvozda, Sanja Dimter, Tatjana Rukavina, Ivanka Netinger Grubeša

Sažetak

Biopepeli su neizbježan proizvod ispunjavanja zahtjeva za sve većom primjenom obnovljivih izvora u proizvodnji energije. Ekološki i ekonomski problemi zbrinjavanja biopepela, zbog prikladnih kemijskih i fizikalnih svojstava, mogu se smanjiti njegovom primjenom kao sirovine u građevinarstvu. U radu se daje pregled istraživanja mogućnosti primjene biopepela pri gradnji cesta, uzimajući u obzir velik raspon svojstava koja ga karakteriziraju ovisno o porijeklu biomase i uvjetima izgaranja. U radu je također dan pregled istraživanja biopepela nastalog kao proizvod izgaranja biomase u termoelektranama na području Republike Hrvatske.

Ključne riječi
biopepeo, alternativni materijali, cestogradnja, obnovljivi izvori, ekološki utjecaj

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zagvozda, M. ., Dimter, S., Rukavina, T., Grubeša, I. N.: Mogućnosti primjene biopepela u cestogradnji, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 5, pp. 393-402, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2074.2017

ILI:

Zagvozda, M. ., Dimter, S., Rukavina, T., Grubeša, I. N. (2018). Mogućnosti primjene biopepela u cestogradnji, GRAĐEVINAR, 70 (5), 393-402, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2074.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zagvozda WEB
Martina Zagvozda
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek
Dimter nova WEB
Sanja Dimter
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek

Tatjana Rukavina
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet,
Zavod za prometnice

Ivanka Netinger Grubeša
Građevinski fakultet Osijek
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku