Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 1
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Metoda nekompatibilnih modova – pregled i primjena

Ivica Kožar, Tea Rukavina, Adnan Ibrahimbegović

Sažetak

Metoda konačnih elemenata koristi se u inženjerskoj zajednici već više od 50 godina i za to je vrijeme stalno poboljšavana. Jedno od bitnih poboljšanja odnosi se na uvođenje dodatnih funkcija za opisivanje pomaka ("nekompatibilnih modova") u interpolacije elemenata. Takvo dodavanje ne zadovoljava uvjet kontinuiteta i mora biti provedeno uz određene uvjete kako bi se postigla konvergencija. Prednosti korištenja ove metode jesu poboljšano ponašanje elemenata u nepovoljnim uvjetima opterećenja te mogućnost jednostavnog uzimanja u obzir diskontinuiteta u polju pomaka ili deformacija.

Ključne riječi
konačni elementi, funkcija oblika, analiza savijanja, analiza diskontinuiteta, statička kondenzacija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kožar, I., Rukavina, T., Ibrahimbegović, A.: Metoda nekompatibilnih modova – pregled i primjena , GRAĐEVINAR, 70 (2018) 1, pp. 19-29, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2078.2017

ILI:

Kožar, I., Rukavina, T., Ibrahimbegović, A. (2018). Metoda nekompatibilnih modova – pregled i primjena , GRAĐEVINAR, 70 (1), 19-29, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2078.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Ivica Kozar WEB
Ivica Kožar
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
tea WEB
Tea Rukavina
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
adnan WEB
Adnan Ibrahimbegović
Sveučilište u Compiègneu
Sveučilište Sorbonne, Francuska