Arhiva

UDK: 69.003.12:624.032.22
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Struktura troškova građevinskih radova u visokogradnji

Neven Martinec, Nevena Hrnjak Ajduković, Stjepan Bezak

Sažetak

U članku se analizira struktura troškova građevinskih radova na izvedbi građevina visokogradnje. Posebno se ističe važnost izbora modela ili izbora načina procjene troškova. Rabljen je model pomoću troškovnika radova. Opisana je struktura troškova za odabrane građevine s užeg područja grada Zagreba. Iz te strukture se može zaključiti o troškovima za cijeli projekt ili za dijelove projekta. Prikazana je i usporedba strukture troškova za odabrane stambeno-poslovne građevine.

Ključne riječi
struktura troškova, model procjene troškova, troškovnik, građevinski radovi, usporedba troškova, visokogradnja, troškovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Martinec, N., Ajduković, N. H., Bezak, S.: Struktura troškova građevinskih radova u visokogradnji, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 4

ILI:

Martinec, N., Ajduković, N. H., Bezak, S. (2010). Struktura troškova građevinskih radova u visokogradnji, GRAĐEVINAR, 62 (4)
Autori:

Neven Martinec
Institut IGH d.d.

Nevena Hrnjak Ajduković
Institut IGH d.d.

Stjepan Bezak
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet