Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 7
Tip rada: Znanstveni rad-prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Geotehnička svojstva i nosivost zgure iz visoke peći

Inci Develioglu, Hasan Pulat

Sažetak

U radu su analizirana geotehnička svojstva i nosivost zgure iz visoke peći. Ispitivanja CBR vrijednosti provedena su sa sitnozrnim i krupnozrnim uzorcima zgure iz visokih peći. Uzorci za ispitivanje CBR-a pripremljeni su standardnim i modificiranim energijama zbijanja. Za ispitivanje učinka fluida u porama na nosivost, pripremljeni su uzorci s vodom iz vodovoda i s morskom vodom. Rezultati ispitivanja pokazali su da sitnozrni uzorci imaju veće CBR vrijednosti u usporedbi s krupnozrnim, a energija zbijanja je bila parametar koji je najviše utjecao na vrijednosti CBR-a. Veće CBR vrijednosti pripadale su uzorcima koji su pripremljeni i njegovani s morskom vodom.

Ključne riječi
zgura iz visoke peći, nosivost, energija zbijanja, veličina zrna

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Develioglu, I., Pulat, H. .: Geotehnička svojstva i nosivost zgure iz visoke peći, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 7, pp. 571-579, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2080.2017

ILI:

Develioglu, I., Pulat, H. . (2018). Geotehnička svojstva i nosivost zgure iz visoke peći, GRAĐEVINAR, 70 (7), 571-579, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2080.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
nci Foto
Inci Develioglu
Sveučilište İzmir Katip Çelebi, Turska
Fakultet građevinarstva i arhitekture
Odjel za građevinarstvo
fot frat
Hasan Pulat
Sveučilište İzmir Katip Çelebi, Turska
Fakultet građevinarstva i arhitekture
Odjel za građevinarstvo