Arhiva

UDK: 627.13.001.5(262-2)
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 5
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Analiza valnih deformacija na području luke Split

Goran Lončar, Vladimir Andročec, Ana Skender, Vedran Petrov

Sažetak

Prikazuju se rezultati provedenih istraživanja valnih karakteristika sadašnjeg stanja gradske luke Split i njezinog razvoja pomoću matematičkog i fizikalnog modeliranja valnih deformacija u lučkom akvatoriju. U ovom je radu dan je presjek rezultata provedenih istraživanja valnih deformacija za varijantna rješenja dodatnih gradnji uz kvantifikaciju potencijalnog poboljšanja, zadržavanja ili pogoršanja postojećeg stanja. Uspoređeni su rezultati fizikalnog i numeričkog modeliranja.

Ključne riječi
valna deformacija, matematičko modeliranje, lučki akvatorij, usporedba rezultata, Luka Split

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lončar, G., Andročec, V., Skender, A., Petrov, V.: Analiza valnih deformacija na području luke Split, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 5

ILI:

Lončar, G., Andročec, V., Skender, A., Petrov, V. (2009). Analiza valnih deformacija na području luke Split, GRAĐEVINAR, 61 (5)
Autori:
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet

Vladimir Andročec
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Ana Skender
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet

Vedran Petrov
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije