Arhiva

UDK: 624.044.001.8:69.008.182
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 6
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Nelinearni statički seizmički proračuni konstrukcija

Saša Mitrović, Mehmed Čaušević

Sažetak

U radu su prikazane statičke i dinamičke metode nelinearnog seizmičkog proračuna konstrukcija koje su razvijane u posljednjih desetak godina, a našle su mjesto u europskim i američkim seizmičkim propisima. Te su metode: nelinearna statička metoda N2 (Eurokod 8), nelinearna statička metoda koeficijenata NSP (FEMA 356) i unaprijeđena metoda spektra kapaciteta CSM (FEMA 440). Metode su ilustrirane na primjeru osmerokatne zgrade s ab okvirima, a rezultati su međusobno uspoređeni.

Ključne riječi
konstrukcija, nelinearni seizmički proračun, statička metoda N2, nelinearna statička metoda koeficijenata NSP, metoda spektra kapaciteta CSM

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mitrović, S., Čaušević, M.: Nelinearni statički seizmički proračuni konstrukcija, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 6

ILI:

Mitrović, S., Čaušević, M. (2009). Nelinearni statički seizmički proračuni konstrukcija, GRAĐEVINAR, 61 (6)
Autori:

Saša Mitrović
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
CAUSEVIC 1
Mehmed Čaušević
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet