Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 8
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena metode konačnih elemenata za 2D i 3D analize slijeganja izazvanih izgradnjom tunela

Snežana Maraš-Dragojević

Sažetak

U radu su prikazani rezultati niza 3D i 2D analiza izgradnje tunela s otvorenim čelom u laporasto-glinovitim sredinama. Provedena je parametarska analiza utjecaja početnog stanja naprezanja, deformabilnosti tla, parametara posmične čvrstoće i anizotropije tla na procjenu slijeganja. Usporedba 2D i 3D rezultata pokazuje da se profil slijeganja određen 2D analizom dobro slaže sa 3D rezultatima kada se usvoji adekvatna vrijednost rasterećenja naprezanja prije ugradnje obloge. Pokazano je da faktor redukcije naprezanja u značajnoj mjeri ovisi o parametrima posmične čvrstoće tla.

Ključne riječi
tunel, slijeganje, 3D FE analiza, metoda redukcije naprezanja

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Maraš-Dragojević, S.: Primjena metode konačnih elemenata za 2D i 3D analize slijeganja izazvanih izgradnjom tunela, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 8, pp. 673-680, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2119.2017

ILI:

Maraš-Dragojević, S. (2020). Primjena metode konačnih elemenata za 2D i 3D analize slijeganja izazvanih izgradnjom tunela, GRAĐEVINAR, 72 (8), 673-680, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2119.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Maras Dragojevic
Snežana Maraš-Dragojević
Sveučilište u Beogradu,
Građevinski fakultet