Arhiva

UDK: 624.072.33:62.044
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 56 (2004) 10
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Mjerodavni momenti savijanja stupova bočno pridržanih okvira

Riko Rosman

Sažetak

Daje se izvod obrazaca za ekstremne vrijednosti momenata savijanja stupova bočno pridržanih okvira. Praktična je primjena obrazaca prikazana na primjerima. Dana je opsežna tablica brojčanih vrijednosti omjera mjerodavnog momenta savijanja po teoriji drugog reda i ekstremnog momenta savijanja utvrđenog na uobičajeni način, po teoriji prvog reda i to za niz vrijednosti parametara opterećenja koji se pojavljuju u praksi. Na kraju je analiziran i odziv sustava na imperfekcije izvedbe.

Ključne riječi
vitkost, teorije prvog i drugog reda, teorija stabilnosti, utjecaj imperfekcija izvedbe, bočno pridržani okviri

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rosman, R.: Mjerodavni momenti savijanja stupova bočno pridržanih okvira, GRAĐEVINAR, 56 (2004) 10

ILI:

Rosman, R. (2004). Mjerodavni momenti savijanja stupova bočno pridržanih okvira, GRAĐEVINAR, 56 (10)
Autori:

Riko Rosman