Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 9
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Proračunski postupak za određivanje djelovanja vjetra pri vrtložnom osciliranju uz provjeru otpornosti na zamor čeličnih konstrukcija

Marina Rakočević, Svetislav Popović

Sažetak

U radu se na primjeru konzolnog nosača za osvjetljenje stadiona prikazuje primjenljiv proračunski postupak za koji je napisan objektno-orijentirani program koji izračunava amplitude osciliranja pri vrtložnom osciliranju. Za definirane S-N krivulje, dokaz pouzdanosti materijala na zamor se provodi prema metodi nominalnih naprezanja. Analiziraju se i dostupne metode proračuna iz Eurokoda i upućuje se na njihove prednosti i nedostatke.

Ključne riječi
odvajanje vrtloga, zamor materijala, lock-in, spektralna i rezonantna metoda, konzola

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Rakočević, M., Popović, S.: Proračunski postupak za određivanje djelovanja vjetra pri vrtložnom osciliranju uz provjeru otpornosti na zamor čeličnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 9, pp. 793-809, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2125.2017

ILI:

Rakočević, M., Popović, S. (2018). Proračunski postupak za određivanje djelovanja vjetra pri vrtložnom osciliranju uz provjeru otpornosti na zamor čeličnih konstrukcija, GRAĐEVINAR, 70 (9), 793-809, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2125.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
MARINA RAKOCEVIC foto
Marina Rakočević
Univerzitet Crne Gore
Građevinski fakultet
Svetislav Popovic WEB
Svetislav Popović
Europoles GmbH & Co. KG
Neumarkt in der Oberpfalz, Njemačka