Arhiva

Objavljen: Građevinar 69 (2017) 12
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Paralelni model kabela za grafičke kartice baziran na metodi konačno diskretnih elemenata

Milko Batinić, Hrvoje Smoljanović, Ante Munjiza, Ante Mihanović

Sažetak

U radu je prikazana adaptacija kombinirane metode konačno diskretnih elemenata za paralelni model kabelskog elementa pomoću grafičkih kartica. Osnovni cilj je ubrzanje proračunskog vremena serijskog koda za jedan ili dva reda veličine. Razvijeno rješenje je implementirano unutar slobodno dostupnog FDEM Y koda. Mjerenje performansi razvijenog rješenja kao i diskusija o tome prikazani su na jednostavnim primjerima.

Ključne riječi
metoda konačno diskretnih elemenata, kabelski element, GPU paralelnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Batinić, M., Smoljanović, H., Munjiza, A., Mihanović, A.: Paralelni model kabela za grafičke kartice baziran na metodi konačno diskretnih elemenata, GRAĐEVINAR, 69 (2017) 12, pp. 1085-1092, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2135.2017

ILI:

Batinić, M., Smoljanović, H., Munjiza, A., Mihanović, A. (2017). Paralelni model kabela za grafičke kartice baziran na metodi konačno diskretnih elemenata, GRAĐEVINAR, 69 (12), 1085-1092, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2135.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
BATINIC WEB
Milko Batinić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Smoljanovic WEB
Hrvoje Smoljanović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
munjiza
Ante Munjiza
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Mihanovic Ante
Ante Mihanović
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije