Arhiva

Objavljen: Građevinar 71 (2019) 2
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ocjena nosivosti sloja kolničke konstrukcije za zaštitu od smrzavanja primjenom različitih mjernih uređaja

Lina Bertulienė, Lina Juknevičiūtė – Žilinskienė, Henrikas Sivilevičius, Alfredas Laurinavicius

Sažetak

U ovom radu prikazan je odnos između statičkog i dinamičkog deformacijskog modula, te je uspostavljena korelacija između fizičkih svojstava i pokazatelja nosivosti sloja kolničke konstrukcije za zaštitu od smrzavanja. Prikazani su korekcijski koeficijenti dinamičkih mjerenja u odnosu na statička očitanja. Rezultati pokazuju da u odsutnosti statičkog mjernog uređaja mogu se statička očitanja zamijeniti očitanjima bilo kojih od tri predstavljene vrste dinamičkih uređaja, te na taj način odrediti nosivost sloja kolničke konstrukcije za zaštitu od smrzavanja.

Ključne riječi
kolnička konstrukcija, sloj za zaštitu od smrzavanja, deformacijski modul, koeficijent filtracije

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Bertulienė, L., Juknevičiūtė – Žilinskienė, L. ., Sivilevičius, H., Laurinavicius, A.: Ocjena nosivosti sloja kolničke konstrukcije za zaštitu od smrzavanja primjenom različitih mjernih uređaja , GRAĐEVINAR, 71 (2019) 2, pp. 95-104, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2139.2017

ILI:

Bertulienė, L., Juknevičiūtė – Žilinskienė, L. ., Sivilevičius, H., Laurinavicius, A. (2019). Ocjena nosivosti sloja kolničke konstrukcije za zaštitu od smrzavanja primjenom različitih mjernih uređaja , GRAĐEVINAR, 71 (2), 95-104, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2139.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
DSC 5832 LB
Lina Bertulienė
Tehničko sveučilište Vilnius Gediminas, Litva
Zavod za prometnice
DSC 5858 LJZ
Lina Juknevičiūtė – Žilinskienė
Tehničko sveučilište Vilnius Gediminas, Litva
Zavod za prometnice
Henrikas Sivilevicius
Henrikas Sivilevičius
Tehničko sveučilište Vilnius Gediminas, Litva
Zavod za prometnice
Laurinavicius Alfredas
Alfredas Laurinavicius
Tehničko sveučilište Gediminas u Vilniusu
Odjel za ceste
Litva