Arhiva

UDK: 624.21.001.4:624.042
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 61 (2009) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Ocjenjivanje graničnih stanja postojećih mostova

Ana Mandić Ivanković, Jure Radić, Zlatko Šavor

Sažetak

Upozorava se na to da su često postojeći mostovi proračunani prema zastarjelim postupcima i ne zadovoljavaju danas zahtijevane razine pouzdanosti. Stoga je važno ocijeniti granična stanja tih mostova, u cilju planiranja njihova održavanja. Opsuju se postupci ocjenjivanja graničnih stanja razvijeni kroz primjenu na velike jadranske lučne mostove. Posebno se obrađuju učinci prometnog opterećenja na gredne konstrukcije, a posebno djelovanje vjetra i potresno djelovanje na lukove.

Ključne riječi
granična stanja, pouzdanost, prometno opterećenje, djelovanje vjetra, potres, postojeći mostovi

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Mandić Ivanković, A., Radić, J., Šavor, Z.: Ocjenjivanje graničnih stanja postojećih mostova, GRAĐEVINAR, 61 (2009) 6

ILI:

Mandić Ivanković, A., Radić, J., Šavor, Z. (2009). Ocjenjivanje graničnih stanja postojećih mostova, GRAĐEVINAR, 61 (6)
Autori:
ami WEB
Ana Mandić Ivanković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Autor Radić WEB
Jure Radić
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Zlatko Savor WEB
Zlatko Šavor
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet