Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 6
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Seizmičko poboljšanje izoliranih mostova pomoću uređaja SF-ED: Ispitivanje modela u velikom mjerilu na potresnom stolu

Jelena Ristic, Misin Misini, Danilo Ristic, Zijadin Guri, Nebi Pllana

Sažetak

U radu su prikazani rezultati originalnog eksperimentalnog istraživanja na potresnom stolu modela mosta u velikom mjerilu koji je opremljen naprednim sustavom seizmičke zaštite tipa USI-SF. Instalirani osnovni sustav seizmičke izolacije izveden je primjenom novih dvojnih kružnih kotrljajućih seizmičkih ležajeva (DSRSB), a kvalitativno poboljšanje seizmičkih karakteristika provedeno je pomoću instaliranih naprednih višesmjernih prostornih pojasnih uređaja za rasap energije (SF-ED). Rezultati istraživanja pokazuju da se primjenom uređaja DSRSB i SF-ED mogu postići značajna kvalitativna poboljšanja seizmičkih karakteristika izoliranih cestovnih mostova.

Ključne riječi
most, seizmička izolacija, potresni stol, duktilnost, rasap energije, seizmička sigurnost

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ristic, J., Misini, M., Ristic, D., Guri, Z., Pllana, N.: Seizmičko poboljšanje izoliranih mostova pomoću uređaja SF-ED: Ispitivanje modela u velikom mjerilu na potresnom stolu, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 6, pp. 463-485, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2147.2017

ILI:

Ristic, J., Misini, M., Ristic, D., Guri, Z., Pllana, N. (2018). Seizmičko poboljšanje izoliranih mostova pomoću uređaja SF-ED: Ispitivanje modela u velikom mjerilu na potresnom stolu, GRAĐEVINAR, 70 (6), 463-485, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2147.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
2274 A2 WEB
Jelena Ristic
IBU, Tehnički fakultet, Odjel za građevinarstvo, Skoplje, Makedonija
2274 A1 WEB
Misin Misini
Sveučilište u Prištini
Fakultet građevinarstva i arhitekture
Priština, Kosovo
2274 A3 WEB
Danilo Ristic
Sveučilište SS Ćirila i Metoda u Skopju
Sjeverna Makedonija
Institut za potresno inženjerstvo i inženjersku seizmologiju (IZIIS), Skopje
2274 A4 WEB
Zijadin Guri
Sveučilište u Prištini
Fakultet građevinarstva i arhitekture
Priština, Kosovo
2274 A5 WEB
Nebi Pllana
IPE-Proing, Priština, Kosovo