Arhiva

Objavljen: Građevinar 72 (2020) 6
Tip rada: Znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Utjecaj svojstava tla na amplifikaciju zasićenog nehomogenog porovisko-elastičnog profila tla

Toufiq Ouzandja, Mohamed Hadid

Sažetak

U radu se analizira utjecaj lokalnih geotehničkih uvjeta tla na amplifikaciju profila tla uz pretpostavku da se dolazni seizmički valovi sastoje od kosih P-SV valova. Nehomogeni profil tla idealizira se kao višeslojni zasićeni poroviskoelastični medij karakteriziran Biotovom teorijom, pri čemu modul posmika kontinuirano varira po dubini u skladu s Wichtmannovim modelom. Rezultati su iskazani u vidu horizontalne i vertikalne amplifikacije profila tla pri linearnom i nelinearnom ponašanju tla, za razne vrijednosti upadnog kuta, stupnja zasićenosti, poroznosti, propusnosti, koeficijenta jednolikosti i udjela sitnih nekoherentnih čestica.

Ključne riječi
Biotova teorija, funkcija amplifikacije, nelinearno ponašanje tla, nehomogeni profil tla

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ouzandja, T., Hadid, M.: Utjecaj svojstava tla na amplifikaciju zasićenog nehomogenog porovisko-elastičnog profila tla, GRAĐEVINAR, 72 (2020) 6, pp. 485-501, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2151.2017

ILI:

Ouzandja, T., Hadid, M. (2020). Utjecaj svojstava tla na amplifikaciju zasićenog nehomogenog porovisko-elastičnog profila tla, GRAĐEVINAR, 72 (6), 485-501, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2151.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Toufiq Ouzandja2
Toufiq Ouzandja
Sveučilište A. Mira Bejaia, Alžir
Tehnološki fakultet
Laboratorij građevinskog inženjerstva i arhitekture (LGCA)
Mohamed Hadid
Mohamed Hadid
Nacionalna škola javnih radova, Alžir
Laboratorij javnih radova inženjerstva prometa i okoliša (TPiTE)