Arhiva

UDK: 09.01.10
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Sveučilišni kampus u Rijeci na Trsatu

Nevenka Ožanić, Mirna Hero

Sažetak

Opisuje se planiranje i izgradnja Sveučilišnog kampusa u Rijeci na Trsatu. U početku su prikazani osnovni povijesni podaci o nastanku i razvoju Sveučilišta u Rijeci. Dan je pregled nastajanja Sveučilišnog kampusa, za koji je pokrenut projekt izgradnje u 2003. godini. Prikazana je izgradnja Kampusa po sveučilišnim sastavnicama – fakultetima i drugim. Osim opisa karakteristika građevina dani su i podaci o novčanim iznosima, koji su ili će biti utrošeni za izgradnju i opremanje.

Ključne riječi
izgradnja, razvoj, Sveučilišni kampus, Trsat, planiranje Kampusa, projektiranje, Sveučilište u Rijeci

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Ožanić, N., Hero, M.: Sveučilišni kampus u Rijeci na Trsatu, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 5

ILI:

Ožanić, N., Hero, M. (2010). Sveučilišni kampus u Rijeci na Trsatu, GRAĐEVINAR, 62 (5)
Autori:
NEVENKA OZANIC WEB
Nevenka Ožanić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet

Mirna Hero
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet