Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Hidrauličko-hidrološka sinteza hidrograma istjecanja krškog izvora Golubinka

Goran Lončar, Šreng Željko, Vedran Ivezić

Sažetak

Prikazana je hidrauličko-hidrološka analiza i rezultati hidrograma istjecanja za krški izvor Golubinka, što obuhvaća razdoblje 7. rujna 2012. do 1. listopada 2013. Cilj je bio stjecanje uvida u procese koji se javljaju na slivnom području izvora Golubinka, u smislu količine istjecanja, razina podzemne vode i procjeđivanja unutar krškog vodonosnika, u odnosu na količinu oborina izmjerenih tijekom analiziranog razdoblja. Na osnovi dvaju pristupa određen je odgovarajući koeficijent turbulentnog procjeđivanja kroz krške kanale analiziranog vodonosnika koji se potom može koristiti u numeričkom modeliranju.

Ključne riječi
krš, krški kanali i pukotine, izvor, oborina, istjecanje, turbulentno procjeđivanje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lončar, G., Željko, Š., Ivezić, V.: Hidrauličko-hidrološka sinteza hidrograma istjecanja krškog izvora Golubinka, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 4, pp. 297-303, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2160.2017

ILI:

Lončar, G., Željko, Š., Ivezić, V. (2018). Hidrauličko-hidrološka sinteza hidrograma istjecanja krškog izvora Golubinka, GRAĐEVINAR, 70 (4), 297-303, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2160.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
GLoncar WEB
Goran Lončar
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
slika Sreng WEB
Šreng Željko
Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Građevinski fakultet
slika Ivezic WEB
Vedran Ivezić
Hidrokonzalt projektiranje d.o.o.