Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Metodologija za implementaciju hidrološkog modela otjecanja na malim slivovima

Ivana Sušanj, Nevenka Ožanić, Barbara Karleuša

Sažetak

U ovom se radu opisuju detaljni koraci metodologije za implementaciju hidrološkog modela otjecanja na malim slivovima temeljenog na primjeni umjetne neuronske mreže (UNM). Motivacija za izradu ovoga rada proizlazi iz utvrđenog nedostatka preciznih koraka i procedure u postojećim metodologijama za implementaciju hidroloških modela temeljenih na upotrebi umjetnih neuronskih mreža. Implementacija hidrološkog modela otjecanja temeljenog na umjetnoj neuronskoj mreži na malom slivu Slanog potoka poslužila je kao temelj za utvrđivanje detaljnih proceduralnih koraka metodologije.

Ključne riječi
metodologija, hidrološki model otjecanja, umjetna neuronska mreža (UNM), mali sliv

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sušanj, . I., Ožanić, N., Karleuša, B.: Metodologija za implementaciju hidrološkog modela otjecanja na malim slivovima, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 4, pp. 325-335, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2163.2017

ILI:

Sušanj, . I., Ožanić, N., Karleuša, B. (2018). Metodologija za implementaciju hidrološkog modela otjecanja na malim slivovima, GRAĐEVINAR, 70 (4), 325-335, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2163.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
1 Ivana Susanj WEB
Ivana Sušanj
Sveučilište u Rijeci
Građevinski fakultet
NEVENKA OZANIC WEB
Nevenka Ožanić
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet
2 Barbara Karleusa WEB
Barbara Karleuša
Sveučilište u Rijeci,
Građevinski fakultet