Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 4
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Primjena nanotehnologije u pročišćavanju otpadnih voda

Emir Zekić, Živko Vuković, Ivan Halkijević

Sažetak

Klasični postupci obrade (pročišćavanja) otpadnih voda uključuju različite fizikalne, kemijske i biološke postupke čija primjena može biti ograničena zbog velikih investicijskih troškova ili u nekim slučajevima slabe efikasnosti pročišćavanja. Zbog toga se kontinuirano istražuju novi načini obrade otpadnih voda koji bi poslužili kao nadopuna ili alternativa klasičnim postupcima. U radu je dan osvrt na razvoj nanotehnologije u pročišćavanju otpadnih voda, utjecaj nanomaterijala na zdravlje ljudi i okoliš te prikaz budućih trendova razvoja nanotehnologije.

Ključne riječi
nanotehnologija, pročišćavanje otpadnih voda, nanomaterijali, nanočestice, nanofiltracija, nanoadsorbenti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Zekić, E., Vuković, Ž., Halkijević, I.: Primjena nanotehnologije u pročišćavanju otpadnih voda, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 4, pp. 315-323, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2165.2017

ILI:

Zekić, E., Vuković, Ž., Halkijević, I. (2018). Primjena nanotehnologije u pročišćavanju otpadnih voda, GRAĐEVINAR, 70 (4), 315-323, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2165.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Zekic WEB.
Emir Zekić
Hidrokon d.o.o.
Vukovic Zivko
Živko Vuković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Halkijevic Ivan
Ivan Halkijević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet