Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza financijskih pokazatelja EU sufinanciranih projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Republici Hrvatskoj

Zdenko Tadić, Branimir Barač, Igor Tadić

Sažetak

Priprema EU sufinanciranih projekata u vodnokomunalnom sektoru je uobičajeno značajnog financijskog opsega te kao takva zahtijeva cjelovit i multidisciplinaran pristup: od analize postojećih ulaznih podataka, optimizacije obuhvata aglomeracija koje su predmet projekta do vrednovanja tehničkih rješenja koja se primjenjuju. Financijski parametri projekta značajno variraju ovisno o zemljopisnim razlikama u Republici Hrvatskoj. Usporedba projekata pokazala je da se osnovni financijski parametri mogu povezati, ali temeljni trendovi su ovisni o lokaciji projekta i pozadinskim utjecajima.

Ključne riječi
EU sufinanciranje, usporedba projekata, financijski parametri projekta, zemljopisne razlike

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Tadić, Z., Barač, B., Tadić, I.: Analiza financijskih pokazatelja EU sufinanciranih projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Republici Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 4, pp. 345-352, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2166.2017

ILI:

Tadić, Z., Barač, B., Tadić, I. (2018). Analiza financijskih pokazatelja EU sufinanciranih projekata odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Republici Hrvatskoj, GRAĐEVINAR, 70 (4), 345-352, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2166.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
ZTadic WEB
Zdenko Tadić
Hidroing d.o.o. Osijek, Hrvatska
BBarac WEB
Branimir Barač
Hidroing d.o.o. Osijek, Hrvatska
ITadic WEB
Igor Tadić
Hidroing d.o.o.