Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 4
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Procjena nosivog kapaciteta vodnih resursa otoka Cresa

Marin Kuspilić, Živko Vuković, Ivan Halkijević

Sažetak

Nosivi kapacitet vodnih resursa (NKVR) predstavlja maksimalni broj osoba (stanovnika) koje mogu neograničeno obitavati na nekom području, koristeći se pritom dostupnim obnovljivim vodnim resursima. NKVR se može primijeniti prilikom procjene održivosti te prilikom radnji vezanih uz gospodarenje i strateško planiranje. Podaci potrebni za procjenu NKVR često su nedovoljno pouzdani ili stohastičke naravi. Primjenom analize osjetljivosti i neodređenosti moguće je na temelju nepouzdanosti ulaznih podataka odrediti pouzdanost dobivene procjene. Ovaj rad sadrži procjenu NKVR otoka Cresa primjenom prethodno spomenute metode.

Ključne riječi
nosivi kapacitet vodnih resursa, održivo upravljanje vodnim resursima, analiza neodređenosti, Monte Carlo simulacija, analiza osjetljivosti

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Kuspilić, M., Vuković, Ž., Halkijević, I.: Procjena nosivog kapaciteta vodnih resursa otoka Cresa, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 4, pp. 305-313, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2167.2017

ILI:

Kuspilić, M., Vuković, Ž., Halkijević, I. (2018). Procjena nosivog kapaciteta vodnih resursa otoka Cresa, GRAĐEVINAR, 70 (4), 305-313, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2167.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Marin Kuspilic WEB
Marin Kuspilić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Vukovic Zivko
Živko Vuković
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
Halkijevic Ivan
Ivan Halkijević
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet