Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 8
Tip rada: Prethodno priopćenje
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza zapljuskivanja u spremnicima srednjeg kapaciteta pri djelovanju potresa pomoću SPH metode

Marina Sunara, Jure Radnić, Nikola Grgić, Alen Harapin

Sažetak

U radu je ukratko numerički analiziran utjecaj zapljuskivanja u spremnicima srednjeg kapaciteta pri djelovanju potresa. Pokušava se odgovoriti na pitanja: što se događa u spremnicima tijekom djelovanja pobude, koliko se tlakovi mijenjaju tijekom zapljuskivanja i kakvi su učinci na same spremnike. Korišteni numerički model je zasnovan na tzv. metodi hidrodinamike izglađenih čestica (eng. Smoothed Particle Hydrodynamics - SPH). Prikazanom metodom se mogu simulirati glavne nelinearne karakteristike fluida, kao što su viskoznost, kavitacija, lom valova i turbulencija. Pouzdanost i neke mogućnosti modela ilustrirane su na praktičnom primjeru.

Ključne riječi
spremnici tekućina, numerički test, zapljuskivanje, tlakovi na stijenke spremnika, metoda hidrodinamike izglađenih čestica (SPH)

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Sunara, M., Radnić, J., Grgić, N., Harapin, A.: Analiza zapljuskivanja u spremnicima srednjeg kapaciteta pri djelovanju potresa pomoću SPH metode, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 8, pp. 671-684, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2169.2017

ILI:

Sunara, M., Radnić, J., Grgić, N., Harapin, A. (2018). Analiza zapljuskivanja u spremnicima srednjeg kapaciteta pri djelovanju potresa pomoću SPH metode, GRAĐEVINAR, 70 (8), 671-684, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2169.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Marina
Marina Sunara
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Jure Radnic WEB
Jure Radnić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Nikola Grgic WEB
Nikola Grgić
Sveučilište u Splitu,
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Alen
Alen Harapin
Sveučilište u Splitu
Fakultet Građevinarstva, Arhitekture i Geodezije