Arhiva

UDK: 624.192.001.1
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 53 (2001) 8
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Metodologija geotehničkog projektiranja tunela Sveti Marko

Branko Stojković, Bogdan Stanić, Meho Saša Kovačević

Sažetak

Integralna metoda projektiranja objedinjuje empirijski, racionalni i opažački pristup projektiranju tunela. Opisuje se primjena integralne metode na tunelu Sv. Marko koja je omogućila potpunu kontrolu nad geotehničkom konstrukcijom tunela u svim fazama izvedbe te uspješni završetak gradnje. Prikazana su projektna rješenja, program i druga faza projektiranja, tehnologija izvođenja, rezultati mjerenja i povratne analize te intervencije tijekom gradnje.

Ključne riječi
tehnologija izvođenja, geotehnička mjerenja i opažanja, tunelogradnja, metodologija, geotehničko projektiranje

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Stojković, B., Stanić, B., Kovačević, M. S.: Metodologija geotehničkog projektiranja tunela Sveti Marko, GRAĐEVINAR, 53 (2001) 8

ILI:

Stojković, B., Stanić, B., Kovačević, M. S. (2001). Metodologija geotehničkog projektiranja tunela Sveti Marko, GRAĐEVINAR, 53 (8)
Autori:

Branko Stojković
Institut IGH d.d.

Bogdan Stanić
Institut IGH d.d.
Kovacevic MS
Meho Saša Kovačević
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet
Zavod za geotehniku