Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 4
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Analiza zajedničke vjerojatnosti pojave velikih voda na ušćima primjenom bivarijatnih kopula

Gordon Gilja, Eva Ocvirk, Neven Kuspilić

Sažetak

Procjena opasnosti od poplava za hidrološki događaj zadanog povratnog razdoblja jest temelj projektiranja građevina namjenjenih sustavu obrane od poplava. Učestalo pojavljivanje velikih voda u kratkom razdoblju upozorava kako treba preispitati tradicionalne pristupe procjenjivanju vjerojatnosti njihovog pojavljivanja. U ovom radu procijenjena je opasnost od istovremene pojave velike vode na rijeci Savi i njezinom pritoku za dva ušća. Rezultati pokazuju da se trend protoka procijenjenih bivarijatnom kopulom poklapa s mjerenjima protoka velike vode 2014. godine.

Ključne riječi
opasnost od poplava, obrana od poplava, bivarijatne kopule, rijeka Sava, ušće

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Gilja, G., Ocvirk, E., Kuspilić, N.: Analiza zajedničke vjerojatnosti pojave velikih voda na ušćima primjenom bivarijatnih kopula, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 4, pp. 267-275, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2173.2017

ILI:

Gilja, G., Ocvirk, E., Kuspilić, N. (2018). Analiza zajedničke vjerojatnosti pojave velikih voda na ušćima primjenom bivarijatnih kopula, GRAĐEVINAR, 70 (4), 267-275, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2173.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Foto Gilja
Gordon Gilja
Sveučilište u Zagrebu Građevinski fakultet
Ocvirk WEB
Eva Ocvirk
Sveučilište u Zagrebu,
Građevinski fakultet
KUSPILIC WEB
Neven Kuspilić
Sveučilište u Zagrebu
Građevinski fakultet