Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 4
Tip rada: Stručni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Ispitivanje učinkovitosti i ocjena hidroelektrane s dvojnim rotirajućim hidroenergetskim pužnim sustavom

Petr Lichtneger, Christine Sindelar, Helmut Habersack, Bernhard Zeiringer, Christian Lechner, Gernot Mayer, Nino Struska, Walter Albrecht

Sažetak

Novorazvijeni koncept Arhimedovog dvostrukog hidroenergetskog pužnog sustava u jednom uređaju objedinjuje proizvodnju električne energije i dvosmjerni sustav za prolazak riba. Na prvom komercijalnom projektu provedena su ispitivanja učinkovitosti kako bi se provjerili podaci dobiveni tijekom projektiranja. Otprije je poznata mogućnost nizvodnog propuštanja. Međutim, u okviru ovog istraživanja dokazana je i stvarna mogućnost uzvodnog propuštanja. Također je utvrđena i hidroenergetska učinkovitost postrojenja ove vrste. Prvi je puta dokazana hidraulička učinkovitost ovog uređaja.

Ključne riječi
niski tlak, hidroenergetski puž, uređaj za podizanje riba, hidraulička učinkovitost, propuštanje riba

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Lichtneger, P., Sindelar, C., Habersack, H., Zeiringer, B. ., Lechner, C., Mayer, G. ., Struska, N. ., Albrecht, W. .: Ispitivanje učinkovitosti i ocjena hidroelektrane s dvojnim rotirajućim hidroenergetskim pužnim sustavom, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 4, pp. 361-368, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2174.2017

ILI:

Lichtneger, P., Sindelar, C., Habersack, H., Zeiringer, B. ., Lechner, C., Mayer, G. ., Struska, N. ., Albrecht, W. . (2018). Ispitivanje učinkovitosti i ocjena hidroelektrane s dvojnim rotirajućim hidroenergetskim pužnim sustavom, GRAĐEVINAR, 70 (4), 361-368, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2174.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
lichtneger WEB
Petr Lichtneger
CD-Laboratorij za istraživanja i upravljanje u području sedimentacije, Beč, Austrija
Institut za vodno gospodarstvo, hidrologiju i hidrotehniku, Sveučilište za prirodne resurse i biologiju, Beč, Austrija
Sindelar WEB
Christine Sindelar
Institut za vodno gospodarstvo, hidrologiju i hidrotehniku, Sveučilište za prirodne resurse i biologiju, Beč, Austrija
habersack WEB
Helmut Habersack
Institut za vodno gospodarstvo, hidrologiju i hidrotehniku, Sveučilište za prirodne resurse i biologiju, Beč, Austrija
zeiringer WEB
Bernhard Zeiringer
Institut za hidrobiologiju i upravljanje hidroekološkim sustavima, Sveučilište za prirodne resurse i biologiju, Beč, Austrija
lechner WEB
Christian Lechner
VERBUND Hydro Power GmbH, Beč, Austrija
mayer WEB
Gernot Mayer
Hydro-Connect GmbH, Ybbsitz, Austrija
struska WEB
Nino Struska
Hydro-Connect GmbH, Ybbsitz, Austrija
albrecht WEB
Walter Albrecht
Hydro-Connect GmbH, Ybbsitz, Austrija