Arhiva

Objavljen: Građevinar 70 (2018) 5
Tip rada: Pregledni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): PDF

Lijevani asfalt s dodatkom reciklirane poliuretanske pjene

Miguel Ángel Salas, Heriberto Pérez-Acebo

Sažetak

U radu se analizira mogućnost upotrebe reciklirane poliuretanske pjene kao veziva/modifikatora za lijevani asfalt. Rezultati pokazuju da se tvrđi bitumen dobiva s povećanjem poliuretanske pjene do 5 % kada obradivost mješavine postaje nepovoljna. Proizvedena je mješavina lijevanog asfalta s 4 % poliuretanske pjene u bitumenu. Zabilježena je manja vrijednost dubine utiskivanja u usporedbi s uzorkom bez dodataka te je ustanovljeno da se modificirani lijevani asfalt može koristiti na cestama s teškim prometnim opterećenjem. Dobiveni rezultati pokazuju da postoje dobri izgledi za širu primjenu ovog otpadnog polimera.

Ključne riječi
lijevani asfalt, poliuretanska pjena, modifikator bitumena, polimerom modificirani bitumen

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Salas, M. Á., Pérez-Acebo, H.: Lijevani asfalt s dodatkom reciklirane poliuretanske pjene, GRAĐEVINAR, 70 (2018) 5, pp. 403-412, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2181.2017

ILI:

Salas, M. Á., Pérez-Acebo, H. (2018). Lijevani asfalt s dodatkom reciklirane poliuretanske pjene, GRAĐEVINAR, 70 (5), 403-412, doi: https://doi.org/10.14256/JCE.2181.2017

LICENCA:

Creative Commons License
This paper is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Autori:
Miguel Santos
Miguel Ángel Salas
Sveučilište u Burgosu, Španjolska
Odjel za arhitekturu i građevinarstvo
Heriberto Perez Acebo
Heriberto Pérez-Acebo
Baskijsko sveučilište UPV/EHU, Španjolska
Tehnički fakultet Bilbao, Odjel za strojarstvo