Arhiva

UDK: 624.94001.4:699.81
DOI: n/a

Objavljen: Građevinar 62 (2010) 5
Tip rada: Izvorni znanstveni rad
Preuzmi članak (HR verzija): PDF
Preuzmi članak (EN verzija): n/a

Pouzdanost čeličnih konstrukcija u požaru

Ivica Boko, Bernardin Peroš, Neno Torić

Sažetak

Na primjeru čelične krovne konstrukcije sportske dvorane „Spaladium“ u Splitu prikazan je novi način proračuna nosive konstrukcije na djelovanje požara u velikim zatvorenim prostorima sukladno Eurokodu. Modelom zona dobiveni su odnosi temperatura-vrijeme u zatvorenom prostoru i to za dvije požarne situacije: požar na borilištu i požar na tribinama. Na temelju krivulja temperatura-vrijeme u nosivim elementima čelične konstrukcije analizirana je pouzdanosti krovne konstrukcije.

Ključne riječi
dvorana „Spaladium“, model zona, čelična konstrukcija, požar, pouzdanost konstrukcija

KAKO CITIRATI OVAJ ČLANAK:

Boko, I., Peroš, B., Torić, N.: Pouzdanost čeličnih konstrukcija u požaru, GRAĐEVINAR, 62 (2010) 5

ILI:

Boko, I., Peroš, B., Torić, N. (2010). Pouzdanost čeličnih konstrukcija u požaru, GRAĐEVINAR, 62 (5)
Autori:
Boko Ivica
Ivica Boko
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Peros Bernadin
Bernardin Peroš
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije
Neno Toric WEB
Neno Torić
Sveučilište u Splitu
Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije